Ücretsiz Ulaşım Kartları İçin Yeni Değişiklik

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Şehir içi kara ve deniz taşımacılığında taksi, taksi dolmuş, dolmuş, rekreatif, turistik ve servis amaçlı kullanılan araçlar hariç olmak üzere; demiryolları ve denizyollarının şehir içi hatlarında sunulan toplu insan ulaşımına yönelik hizmetler ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait araçları ya da demiryolları ve denizyolları araçları kullanılmak suretiyle sunulan şehir içi toplu insan ulaşımına yönelik hizmetlerin hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür” denildi.

GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ İÇİN KARAR

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesi’ne İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı.

“6/1/2016 tarihli ve 29585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup, mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen” ibaresi “verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 7’nci maddesinde yer alan “Genel Müdürlük ve” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. “Bu yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür” dendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x